Svetovanje in usposabljanje

Inštitut IRSA med drugim ponuja tudi svetovanje in usposabljanje vladi, civilni družbi, privatnim (socialnim in komercialnim) podjetjem in zainteresiranim posameznikom. Svetovanje se deli na tri prevladajoče oblike:

  • Svetovanje mladim (praktikantom) pri raziskovalnem delu, karierni prihodnosti in večji vključenosti v družbo:
    • Frane Adam, Igor Bahovec
  • Svetovanje pri prijavah na evropske, mednarodne in nacionalne (projektne) razpise (Erasmus+, Horizont2020 itd.):
    • Frane Adam
  • Svetovanje v konfliktni mediaciji v poslovnem okolju in družbi na splošno:
    • Darka Podmenik