Populizem kot reakcija na anomalije globalizacije

Dr. Frane Adam predstavlja sociološko analizo populizma v kontekstu globalizacije in neoliberalizma.

Preberi besedilo.