IRSA objavlja v zborniku Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji

Pri Inštitutu Nove Revije, Zavodu za humanistiko, je pod uredništvom Deana Komela in Tomaža Zalaznika izšel zbornik z naslovom Spoprijem z razmerami in razmerji v Sloveniji (2017). V njem sta tudi prispevka direktorja IRSe red. prof. dr. Franeta Adama z naslovom Komunikacijska blokada in kultura intelektualne diskusije ter višje znanstvene sodelavke na IRSi dr. Darke Podmenik z naslovom Anomija (slovenskega) univerzitetnega izobraževanja.

Zbornik je izšel v okviru tematskih razprav in posvetov, na katerih je sodelovalo stoenajst vidnih domačih in tujih avtorjev in predstavlja tematsko zaokrožitev diskusijskih srečanj, ki jih že vrsto let prireja Inštitut Nove Revije. Publikacija je sestavljena iz štirih delov: (1) Zgodovina, kultura, državnost, (2) Bremena tranzicije, (3) Pluralizem, drugačnost in dialog, (4) Znanje in razvoj. V njih so zbrani prispevki petindvajsetih vabljenih avtorjev in avtoric.

 

Več: http://institut-nr.si/spoprijem-z-razmerami-in-razmerji-v-sloveniji/