News

Razpis za mladega raziskovalca

Na Inštitutut IRSA zaposlimo novega sodelavca/ sodelavko na delovnem mestu mladi raziskovalec.

Read more...

Frane Adam in Maruša Gorišek razpravljata o sproščanju/ukinitvi epidemioloških ukrepov v Evropi in pri nas

Vabljeni k branju članka v Reporterju.

Nadaljevanje programske skupine IRSA (in koncesije) v obdobju 2022-2028

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta nam na podlagi prijave na razpis in evalvacije tujih recenzentov odobrila nadaljevanje programske skupine (in koncesije) v obdobju 2022-2028. Ukvarjali se bomo s prenosom znanja, odnosom med eksperti in politiko v okviru strategij za obvladovanje pandemije ter antinomijami družbe znanja oz. pojavom postfaktične družbe.

Komentar zunanje sodelavke IRSA dr. Darke Podmenik k sprejetju novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID)

Objavljen komentar dr. Darke Podmenik v Reporterju na temo novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) si lahko preberete na naslednji povezavi.

Članek Nica Stehra: Climate change, democracy and impatient scholars

Naš zunanji sodelavec in častni član dr. Nico Stehr nam je poslal tekst, ki govori o odnosu med demokracijo in podnebnimi spremembami.

Povezava na članek.

Presentation

Operates as an internal organizational unit within the frame of the Institute.

The head of the research center is Prof. Frane Adam, PhD.

It was established with the intent to speed up the development and improving the coordination of both basic and applied development research carried out within the institute. There is particular emphasis on promoting and publishing the research and development activities results. Its activities take place within the frame of the projects that are divided into the following sub-groups:

  • Projects for international grants and other international projects;
  • Projects for domestic grants (National Agency for research - ARRS - public administration and other clients);
  • Projects for known clients (commercial projects).

The Research Centre regularly or occasionally cooperates with numerous Slovenian and foreign research, education and other institutions, among others:

Lifelong Learning Programme, National Agency for research, Centre of the Republic of Slovenia for Mobility and European Educational and Training Programmes (CMEPIUS)), European Commission, Ministry of Education, Science and Sport, Government Office for Development and European Cohesion Policy, Slovenian Technology Agency

Royal Institute of Technology in Stockholm, Zeppelin University Friedrichshafen,Faculty of Social Sciences, Warsaw University of Technology, University of Cantabria, Alexander von Humboldt Stiftung, Faculty of Applied Social Studies in Nova Gorica, Faculty of Medicine University of Ljubljana, University of Maribor, University of Barcelona,  Chemnitz University of Technology, Polish Academy of Sciences, University of Brno, Free University Berlin, Jönköping International Business School,

University Institute of Lisbon, Institut "Jožef Štefan", Fondazione Umberto Veronesi, Eugenides Foundation, Provincia di Perugia, Tucep, Institute for Training of Personnel in International Organisations, Research Paths, Londinium, Open Evidence, Centro Psicopedagogico per l'educazione e la gestione dei conflitti, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu,´

Innovation Center ASI-Aktivni slovenski inovatorji, Središče Rotunda -Social Centre of Primorska, Cross-border cooperation program IPA, Zavod Ekohumanitas Koper, Asociacion Cultural Euroaccion Murcia, Institute for innovation and technology, MOZAIK - Association for Social inclusion.