News

Geopolitični, socioekonomski in kulturološki vidiki Covid-19

V okviru ukvarjanja s socioekonomskimi, geopolitičnimi in kulturološkimi vidiki pandemije je nastal sledeči tekst:

Zakaj je vzhodna Evropa manj prizadeta s pandemijo

Read more...

Izšla je nova knjiga dr. Franeta Adama

V okviru Inštituta za razvojne in strateške analize je izšla nova knjiga dr. Franeta Adama z naslovom

Med meritokracijo in populizmom
O kakofoniji podatkov v postfaktični družbi

(Druga, dopolnjena izdaja)

Elektronska verzija knjige je dostopna TUKAJ.

Read more...

Delavnica o brezposelnosti (visoko izobraženih) mladih

Na IRSI smo izvedli delavnico z delovnih naslovom: LONGTERM UNEMPLOYMENT OF (HIGHER EDUCATED) YOUNG PEOPLE - INDICATOR OF SOCIAL CRISES?

Dogodek je pripravila, vodila in modelirala: dr. Darka Podmenik, zunanja znanstvena sodelavka Inštituta IRSA

Read more...

IRSA WORKSHOP

In the time from November, 28. to November 30, the workshop for the members of program and project gruop at iRSA took place in Ljubljana. The main topic was Globalisation and Meritocracy, with the accent on four cases China, Sweden, Romania and Slovenia, a detailed workshop program can be viewed here. Individual presentations can be viewed by clicking on the authors' names:  dr. Frane Adam, dr. Hans Westlund, dr. Matej Makarovič, dr. Tea Golob in Maruša Gorišek, dr. Victor Cepoi;

Meritocracy and knowledge society-between simulation and reality

In October 2019, we began the implementation of the research project "Meritocracy and the Knowledge Society - Between Simulation and Reality". The main question that will be addressed in the proposed research project is the following: what is the significance, scope and limitation of the meritocratic allocation of human resources in a (emerging) knowledge-based society and economy.

Read more...

Current

1. Research programme: Socio-cultural and organisational aspects of knowledge and technology transfer

Time frame: 2015 - 2020

Funded by: Slovenian Research Agency

Program group leader: Frane Adam PhD ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Program members (in 2017): Igor Bahovec PhD, Hans Westlund PhD, Andreja Trdina PhD, Angela Ivančič PhD, and Nick Vovk.