Novice

Izšla je nova knjiga dr. Franeta Adama

V okviru Inštituta za razvojne in strateške analize je izšla nova knjiga dr. Franeta Adama z naslovom

Med meritokracijo in populizmom
O kakofoniji podatkov v postfaktični družbi

Elektronska verzija knjige je dostopna TUKAJ.

Preberi več

Delavnica o brezposelnosti (visoko izobraženih) mladih

Na IRSI smo izvedli delavnico z delovnih naslovom: LONGTERM UNEMPLOYMENT OF (HIGHER EDUCATED) YOUNG PEOPLE - INDICATOR OF SOCIAL CRISES?

Dogodek je pripravila, vodila in modelirala: dr. Darka Podmenik, zunanja znanstvena sodelavka Inštituta IRSA

Sodelovali so: Frane Adam, Matej Makarovič, Matevž Tomšič, Igor Bahovec, Tea Golob, Emanuela Kristan; Maruša Gorišek, Katarina Arzenšek.

Po kratki predstavitvi problematike je delavnica potekala v treh skupinah, ki so komentirale in podale skupne (skupinske) kritične komentarje na tri osnovne dileme:

- Ali je mogoče indicirati družbeno krizo s strukturalno mladinsko brezposelnostjo?

- Ali so podatki s katerimi se lahko dokumentira ta hipoteza validni in verodostojni?

- Kaj se dogaja z generacijo mladih, ki vstopa v fluidna in fleksibilna delovna mesta ter odnose?

Več v predstavitvi tukaj.

DELAVNICA IRSA

V času od 28. do 30. novembra, je v Ljubljani potekala delavnica programske in projektne skupine na IRSA, ki so se je udeležili vsi njeni člani in zunanji sodelavci. Glavna tema je bila "Globalizacija in meritokracija v štirih nacionalnih okoljih: Kitajski, Švedski, Romuniji in Sloveniji", podroben program delavnice si lahko ogledate tukaj. Posamezne prezentacije pa si lahko ogledate s klikom na imena avtorjev: dr. Frane Adam, dr. Hans Westlund, dr. Matej Makarovič, dr. Tea Golob in Maruša Gorišek, dr. Victor Cepoi;

Meritokracija in družba znanja – med simulacijo in realnostjo

Na inštitutu smo v oktobru 2019 začeli z izvedbo temeljnega projekta "Meritokracija in družba znanja – med simulacijo in realnostjo". Glavno vprašanje, s katerim se bomo ukvarjali v predlaganem raziskovalnem projektu je naslednje: kakšen je pomen, domet in omejitev meritokratske alokacije človeških virov v (nastajojoči) družbi in ekonomiji zasnovani na znanju.

Preberi več

IRSA išče nove sodelavce

Inštitut za razvojne in strateške analize išče nove sodelavce za sodelovanje v programski skupini in pri temeljnem projektu.

Preberi več

Seja komisije Državnega sveta

 

Direktor inštituta IRSA dr. Frane Adam je sodeloval na 10. Seji Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport.

Preberi več

Zaključeni

1. STEM4you(th) - Promotion of STEM Education by Key Scientific Challenges and their Impact on our Life and Career Perspectives

Čas trajanja: 2016 - 2018

Financerj: Obzorje 2020

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani_ce: dr. Igor Bahovec, Barbara Tomšič, Nick Vovk, Francesca Lori, Maruša Gorišek

Konzorcij: Warsaw University of Technology (PL) - koordinator, Eugenides Foundation (GR), Jozef Stefan Institute - Center for technology transfer and innovation (SI), Fondazione Umberto Veronesi (IT), Research Paths (GR), Technicka Univerzita Ostrava (CZ), University of Barcelona (ES), University of Cantabria (ES), Open Evidence (ES).

Spletna stran projekta

2. Pioneers: Citizen Science Experiment in High School

Čas trajanja: 2017 - 2018

Financer: Ameriška ambasada v Ljubljani

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Projektni manager in kontaktna oseba: Nick Vovk ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) in Barbara Tomšič ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).

3. ETHOS - Exploiting the Organisational Conflicts in Business Environment

Čas trajanja: 2014 - 2016

Financer: ERASMUS+KA2/Evropska komisija

Vodja projektne skupine IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Raziskovalci: Dane Podmenik in Nick Vovk

Zunanji sodelavci: dr. Darka Podmenik, Katja Begelj in Uroš Gojkovič

Konzorcij: Inštitut IRSA + 7 partnerjev: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (ITA), Geneseg - podjetje (IRSKA), Institute for training of personnel in international organizations (BG), Provincia di Perugia (ITA), TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (ITA), WSX Enterprie Limited (UK), Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu (PL)

 

4.UCCROWD - Universities-Companies Crowdsourcing

Čas trajanja: 2013 - 2015

Financer: EU, Life Long Learning Programme: Erasmus Multilateral Project.

Vodja projektne skupine:  dr. Frane Adam, dr. Darka Podmenik Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani_ce projektne skupine: Ivana Čančar, Katja Begelj, Uroš Gojkovič in Nick Vovk

Vodilni partner in koordinator: ISCTE - University Institute of Lisbon, s katerim sodelujejo organizacije iz VB, Belgije, Poljske, Italije, Portugalske in Bolgarije

Spletna stran projekta: http://uc-crowd.iscte-iul.pt/

Poročila projekta: UC-CROWD: nacionalno poročilo, UC-CROWD: Poročilo o izsledkih raziskave na lokalni ravni

 

 

5. INOVALOCA - Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov/ Poticanje novih oblika poduzetništva kroz jačanje inovativna korištenja lokalnih resursa

Informacije o projektu - Več

Čas trajanja: 2013 - 2015

Financer: IPA program - program čezmejnega sodelovanja SLO-HR

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Sodelavci: Uroš Gojkovič ter Dane Podmenik, Tomaž Stritar in mag. Dario Berginc (zunanji sodelavci)

Vodilni partner: MOZAIK - društvo za socialno vključenost

Projektno partnerstvo z: Združenjem ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), Agencijo za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o., Tehnološkim parkom Varaždin

Rezultati projekta: objavljena znanstvena monografija O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški / O stanju i perspektivama socialnog poduzetništva u Sloveniji i Hrvatskoj

 

6. Raziskovalni program: Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije

Čas trajanja: 2009 - 2014

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja programa: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani in članice programa: dr. Angelca Ivančič, dr. Igor Bahovec, dr. Hans Westlund, dr. Anna Gasior - Niemiec in Uroš Gojkovič (mladi raziskovalec ter doktorski kandidat)

Uporabljena literatura ter empirično gradivo - več

Rezultati raziskovalnega programa: Zaključno poročilo

 

7. INO-13-14 projekt v podporo nacionalnemu sistemu inovacij

Čas trajanja: 2013 - 2014

Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vodja projekta: dr. Ana Hafner ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Projektno partnerstvo z Inovatorskim centrom ASI (nosilec), Inštitutom za inovativnost in tehnologijo (Korona d.o.o.), Londinium d.o.o., Središčem Rotunda, Koper

8. CONTEST - Community Experiments Trough the Exploitation of Social Conflicts (April 2013 - Oktober 2014)

Čas trajanja: 2013 - 2014

Financer: EU, Life Long Learning Programme: Grundvig Multilateral Project.

Člani_ce: dr. Igor Bahovec, dr. Darka Podmenik, dr. Ivana Čančar in Nick Vovk

Vodilni partner in koordinator: TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme

Projektno partnerstvo z: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, Provincia di Perugia, Asociacion Cultural Euroaccion, ITPIO - Institute for Training of Personnel in International Organisations, Wyższa szkoła biznesu i nauk o zdrowiu

Spletna stran projekta: www.contestproject.eu

Poročilo projekta: Mapping conflicts: nacionalno poročilo

9. Temeljni raziskovalni projekt: INOVACIJE - Kognitivna mobilizacija in inovacijska zmogljivost - primerjava starih in novih članic EU

Čas trajanja: 2011 - 2014

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja raziskovalnega projekta: dr. Frane Adam

Člani_ce: dr. Hans Westlund, dr. Alja Adam, Ana Hafner, dr. Toni Pustovrh, dr. Jožica Zajc

Rezultati projekta: Zaključno poročilo

10. INO-11 projekt v podporo nacionalnemu sistemu inovacij.

Financerja: Tehnološka agencija Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projektno partnerstvo z Inovatorskim centrom ASI (nosilec), Pevc d.o.o. in Sistem VVE d.o.o.

Vodja: dr. Darka Podmenik

Člani_ce: dr. Alja Adam, dr. Frane Adam, Janez Berdavs, dr.  Angelca Ivančič, Andrej Grah Whatmough

 

11. INO-10: Raziskovalni projekt v sodelovanju z ASI (Aktivni slovenski inovatorji): Uspešnost individualnih inovatorjev

Financirano s strani Tehnološke agencije Slovenije (TIA).

 

12. Lokalna in regionalna razvojna jedra - Aplikativni raziskovalni projekt.

Čas trajanja: 2008 - 2010

Vodja projekta: prof. dr. Frane Adam.

Soizvajalec: FUDŠ Nova Gorica

Naročniki: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rezultati projekta so bili objavljeni v monografiji Inovativna jedra v regionalnem razvoju, Vega, 2010

Zaključno poročilo

13. Vrednotna in nazorska usmerjenost slovenskih tiskanih medijev. Ciljni raziskovalni projekt s sodelovanjem Znanstvenega-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (Koper)

Čas trajanja projekta: do 2008

Vodja projekta: prof.dr. Frane Adam

Naročnika: Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Preoblikovano poročilo je izšlo v knjižni obliki: Adam Frane in Peter Sekloča: Dileme medijskega pluralizma, IRSA, Ljubljana, 2009

Rezultati projekta: Zaključno poročilo