Novice

Izobraževalna platforma STEMFORYOUTH

STEMFORYOUTH je objavil novo izobraževalno platformo. Na njihovi spletni strani lahko prenesete izbraževalni materiale, ki so zastonj za vse srednješolske učitelje: www.stemforyouth.eu

Preberi več

Pionirstvo

Nov projekt o udeležbi mladih v znanosti.

Preberi več

IRSA v THL predstavi svoj nov zbornik slovenskih študij

Inštitut IRSA v Trubarjevi hiši literature 19.6.2017 predstavi nov znanstveni zbornik Slovenia: Social, Economic and Environmental Issues.

Preberi več

IRSA se udeleži projektne konference v Barceloni

Predstavnik IRSA, Nick Vovk, se v juniju 2017 udeleži projektne konference v Barceloni projekta STEM4Youth, finančne sheme Evropske komisije Obzorje 2020.

Preberi več

Populizem kot reakcija na anomalije globalizacije

Dr. Frane Adam predstavlja sociološko analizo populizma v kontekstu globalizacije in neoliberalizma.

Preberi več

Izšel nov zbornik pod uredništvom Franeta Adama

IRSA v letu 2017 izda nov zbornik, naslovljen Slovenia: Social, Economic and Environmental Issues pri ameriški založbi Nova.

Preberi več

Zaključeni

1. ETHOS - Exploiting the Organisational Conflicts in Business Environment

Čas trajanja: 2014 - 2016

Financer: ERASMUS+KA2/Evropska komisija

Vodja projektne skupine IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Raziskovalci: Dane Podmenik in Nick Vovk

Zunanji sodelavci: dr. Darka Podmenik, Katja Begelj in Uroš Gojkovič

Konzorcij: Inštitut IRSA + 7 partnerjev: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (ITA), Geneseg - podjetje (IRSKA), Institute for training of personnel in international organizations (BG), Provincia di Perugia (ITA), TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (ITA), WSX Enterprie Limited (UK), Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu (PL)2.UCCROWD - Universities-Companies Crowdsourcing

Čas trajanja: 2013 - 2015

Financer: EU, Life Long Learning Programme: Erasmus Multilateral Project.

Vodja projektne skupine: dr. Darka Podmenik ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani_ce projektne skupine: Ivana Čančar, Katja Begelj, Uroš Gojkovič in Nick Vovk

Vodilni partner in koordinator: ISCTE - University Institute of Lisbon, s katerim sodelujejo organizacije iz VB, Belgije, Poljske, Italije, Portugalske in Bolgarije

Spletna stran projekta: http://uc-crowd.iscte-iul.pt/

Poročila projekta: UC-CROWD: nacionalno poročilo, UC-CROWD: Poročilo o izsledkih raziskave na lokalni ravni

 

3. INOVALOCA - Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov/ Poticanje novih oblika poduzetništva kroz jačanje inovativna korištenja lokalnih resursa

Informacije o projektu - Več

Čas trajanja: 2013 - 2015

Financer: IPA program - program čezmejnega sodelovanja SLO-HR

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Sodelavci: Uroš Gojkovič ter Dane Podmenik, Tomaž Stritar in mag. Dario Berginc (zunanji sodelavci)

Vodilni partner: MOZAIK - društvo za socialno vključenost

Projektno partnerstvo z: Združenjem ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), Agencijo za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o., Tehnološkim parkom Varaždin

Rezultati projekta: objavljena znanstvena monografija O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški / O stanju i perspektivama socialnog poduzetništva u Sloveniji i Hrvatskoj

4. Raziskovalni program: Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije

Čas trajanja: 2009 - 2014

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja programa: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani in članice programa: dr. Angelca Ivančič, dr. Igor Bahovec, dr. Hans Westlund, dr. Anna Gasior - Niemiec in Uroš Gojkovič (mladi raziskovalec ter doktorski kandidat)

Uporabljena literatura ter empirično gradivo - več

Rezultati raziskovalnega programa: Zaključno poročilo

 

5. INO-13-14 projekt v podporo nacionalnemu sistemu inovacij

Čas trajanja: 2013 - 2014

Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vodja projekta: dr. Ana Hafner ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Projektno partnerstvo z Inovatorskim centrom ASI (nosilec), Inštitutom za inovativnost in tehnologijo (Korona d.o.o.), Londinium d.o.o., Središčem Rotunda, Koper

6. CONTEST - Community Experiments Trough the Exploitation of Social Conflicts (April 2013 - Oktober 2014)

Čas trajanja: 2013 - 2014

Financer: EU, Life Long Learning Programme: Grundvig Multilateral Project.

Člani_ce: dr. Igor Bahovec, dr. Darka Podmenik, dr. Ivana Čančar in Nick Vovk

Vodilni partner in koordinator: TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme

Projektno partnerstvo z: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, Provincia di Perugia, Asociacion Cultural Euroaccion, ITPIO - Institute for Training of Personnel in International Organisations, Wyższa szkoła biznesu i nauk o zdrowiu

Spletna stran projekta: www.contestproject.eu

Poročilo projekta: Mapping conflicts: nacionalno poročilo

7. Temeljni raziskovalni projekt: INOVACIJE - Kognitivna mobilizacija in inovacijska zmogljivost - primerjava starih in novih članic EU

Čas trajanja: 2011 - 2014

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja raziskovalnega projekta: dr. Frane Adam

Člani_ce: dr. Hans Westlund, dr. Alja Adam, Ana Hafner, dr. Toni Pustovrh, dr. Jožica Zajc

Rezultati projekta: Zaključno poročilo

8. INO-11 projekt v podporo nacionalnemu sistemu inovacij.

Financerja: Tehnološka agencija Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projektno partnerstvo z Inovatorskim centrom ASI (nosilec), Pevc d.o.o. in Sistem VVE d.o.o.

Vodja: dr. Darka Podmenik

Člani_ce: dr. Alja Adam, dr. Frane Adam, Janez Berdavs, dr.  Angelca Ivančič, Andrej Grah Whatmough

 

9. INO-10: Raziskovalni projekt v sodelovanju z ASI (Aktivni slovenski inovatorji): Uspešnost individualnih inovatorjev

Financirano s strani Tehnološke agencije Slovenije (TIA).

 

10. Lokalna in regionalna razvojna jedra - Aplikativni raziskovalni projekt.

Čas trajanja: 2008 - 2010

Vodja projekta: prof. dr. Frane Adam.

Soizvajalec: FUDŠ Nova Gorica

Naročniki: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rezultati projekta so bili objavljeni v monografiji Inovativna jedra v regionalnem razvoju, Vega, 2010

Zaključno poročilo

11. Vrednotna in nazorska usmerjenost slovenskih tiskanih medijev. Ciljni raziskovalni projekt s sodelovanjem Znanstvenega-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (Koper)

Čas trajanja projekta: do 2008

Vodja projekta: prof.dr. Frane Adam

Naročnika: Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Preoblikovano poročilo je izšlo v knjižni obliki: Adam Frane in Peter Sekloča: Dileme medijskega pluralizma, IRSA, Ljubljana, 2009

Rezultati projekta: Zaključno poročilo