News

Razpis za mladega raziskovalca

Na Inštitutut IRSA zaposlimo novega sodelavca/ sodelavko na delovnem mestu mladi raziskovalec.

Read more...

Frane Adam in Maruša Gorišek razpravljata o sproščanju/ukinitvi epidemioloških ukrepov v Evropi in pri nas

Vabljeni k branju članka v Reporterju.

Nadaljevanje programske skupine IRSA (in koncesije) v obdobju 2022-2028

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta nam na podlagi prijave na razpis in evalvacije tujih recenzentov odobrila nadaljevanje programske skupine (in koncesije) v obdobju 2022-2028. Ukvarjali se bomo s prenosom znanja, odnosom med eksperti in politiko v okviru strategij za obvladovanje pandemije ter antinomijami družbe znanja oz. pojavom postfaktične družbe.

Komentar zunanje sodelavke IRSA dr. Darke Podmenik k sprejetju novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID)

Objavljen komentar dr. Darke Podmenik v Reporterju na temo novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) si lahko preberete na naslednji povezavi.

Članek Nica Stehra: Climate change, democracy and impatient scholars

Naš zunanji sodelavec in častni član dr. Nico Stehr nam je poslal tekst, ki govori o odnosu med demokracijo in podnebnimi spremembami.

Povezava na članek.

Current

1. Research programme: Socio-cultural and organisational aspects of knowledge and technology transfer

Time frame: 2022 - 2027

Continuation of the programme from 2008-2014 and 2018-2021

Funded by: Slovenian Research Agency

Program group leader: Frane Adam PhD ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Program members (in 2021): Igor Bahovec PhD, Hans Westlund PhD, Matej Makarovič, PhD, Mateja Rek, PhD, Maruša Gorišek and Blaž Bajec.

2. Public order: Organic food market analysis

Time frame: 2021-2022

Funded by: Ministry of Agriculture, Forestry and Food

Contact person: Dane Podmenik, external associate.

3. Analysis of effectiveness of management of epidemics in Slovenia - international comparison and interdisciplinary approach. Targeted research project.

Time frame: 2021-2022

Financers and contracting authorities: Ministry of Health and Public Research Agency (ARRS)

Program group leader: Frane Adam PhD ( This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )

Program members (in 2021): Pia Vračko MSc, Mitja Vrdelja, Igor Bahovec PhD, Maruša Gorišek, Blaž Bajec.

External Associates: Darka Podmenik PhD and Emanuela Kristan.

 

4. Active Citizenship in Times of (post) Covid-19

Time frame: October 2021 - March 2022

Funded by: U.S. Embassy in Ljubljana

Project Coordinator: Maruša Gorišek

Cooperating: Frane Adam PhD, Blaž Bajec