Novice

Nadaljevanje programske skupine IRSA (in koncesije) v obdobju 2022-2028

Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta nam na podlagi prijave na razpis in evalvacije tujih recenzentov odobrila nadaljevanje programske skupine (in koncesije) v obdobju 2022-2028. Ukvarjali se bomo s prenosom znanja, odnosom med eksperti in politiko v okviru strategij za obvladovanje pandemije ter antinomijami družbe znanja oz. pojavom postfaktične družbe.

Komentar zunanje sodelavke IRSA dr. Darke Podmenik k sprejetju novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID)

Objavljen komentar dr. Darke Podmenik v Reporterju na temo novega zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski dejavnosti (ZZRID) si lahko preberete na naslednji povezavi.

Članek Nica Stehra: Climate change, democracy and impatient scholars

Naš zunanji sodelavec in častni član dr. Nico Stehr nam je poslal tekst, ki govori o odnosu med demokracijo in podnebnimi spremembami.

Povezava na članek.

Iščemo nove sodelavce

Na Inštitutu za razvojne in strateške analize vabimo k sodelovanju nove sodelavce ali sodelavke s končanim magisterijem ali doktoratom (oz. doktorske študente), ki imajo izkušnje z raziskovalnim delo. K sodelovanju vabimo predvsem družboslovce in raziskovalce/ke iz biomedicinskih ved, ki jih zanima interdisciplinarno raziskovanje, saj se bomo v prihodnjih mesecih predvsem posvetili projektu analize spoprijemanja z epidemijo v Sloveniji in širše (v sklopu CRP-a, 2021).

Za več informacij glede možnosti sodelovanja zainteresirane prosimo, da nam pišete na irsa@institut-irsa.si in dodate svojo predstavitev (CV).

Nova objava: Nam "vladajo" elite, ki posedujejo znanje?

Objavljen članek dr. Darke Podmenik o diskusiji Meritokracija in družba znanja - med simulacijo in realnostjo v časopisu Reporter, 26.7. 2021.

Preberi več

Zaključeni

1. Temeljni raziskovalni projekt: Meritokracija in družba znanja - med simulacijo in realnostjo

Čas trajanja: 2019 - 2021

Financer: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja projekta: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Članice in člani projekta (2021): dr. Igor Bahovec, dr. Hans Westlund, dr. Mateja Rek, Maruša Gorišek

Projekt se je izvedel v sodelovanju z Inštitutom Nove Revije, več o projektu.

2. Naročilo: Izvedba kvalitativne analize o pokojninski vrzeli med moškimi in ženskami

Čas trajanja: januar-junij 2020

Financer: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v okviru evropskega projekta Moje Delo.Moja pokojnina

Sodelujoči pri projektu: dr. Frane Adam, dr. Darka Podmenik, dr. Igor Bahovec, Emanuela Kristan, Maruša Gorišek in Dane Podmenik

3. STEM4you(th) - Promotion of STEM Education by Key Scientific Challenges and their Impact on our Life and Career Perspectives

Čas trajanja: 2016 - 2018

Financer: Obzorje 2020

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani in članice projektne skupine: dr. Igor Bahovec, Barbara Tomšič, Nick Vovk, Francesca Lori, Maruša Gorišek.

Konzorcij: Warsaw University of Technology (PL) - koordinator, Eugenides Foundation (GR), Jozef Stefan Institute - Center for technology transfer and innovation (SI), Fondazione Umberto Veronesi (IT), Research Paths (GR), Technicka Univerzita Ostrava (CZ), University of Barcelona (ES), University of Cantabria (ES), Open Evidence (ES).

Spletna stran projekta

 

4. Pioneers: Citizen Science Experiment in High School

Čas trajanja: 2017 - 2018

Financer: Ameriška ambasada v Ljubljani

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Projektni manager in kontaktna oseba: Nick Vovk ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ) in Barbara Tomšič ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).

5. ETHOS - Exploiting the Organisational Conflicts in Business Environment

Čas trajanja: 2014 - 2016

Financer: ERASMUS+KA2/Evropska komisija

Vodja projektne skupine IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Raziskovalci: Dane Podmenik in Nick Vovk

Zunanji sodelavci: dr. Darka Podmenik, Katja Begelj in Uroš Gojkovič

Konzorcij: Inštitut IRSA + 7 partnerjev: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti (ITA), Geneseg - podjetje (IRSKA), Institute for training of personnel in international organizations (BG), Provincia di Perugia (ITA), TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME (ITA), WSX Enterprie Limited (UK), Wyzsza Szkola Biznesu i Nauk o Zdrowiu (PL)

 

6.UCCROWD - Universities-Companies Crowdsourcing

Čas trajanja: 2013 - 2015

Financer: EU, Life Long Learning Programme: Erasmus Multilateral Project.

Vodja projektne skupine:  dr. Frane Adam, dr. Darka Podmenik ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani_ce projektne skupine: Ivana Čančar, Katja Begelj, Uroš Gojkovič in Nick Vovk

Vodilni partner in koordinator: ISCTE - University Institute of Lisbon, s katerim sodelujejo organizacije iz VB, Belgije, Poljske, Italije, Portugalske in Bolgarije

Spletna stran projekta: http://uc-crowd.iscte-iul.pt/

Poročila projekta: UC-CROWD: nacionalno poročilo, UC-CROWD: Poročilo o izsledkih raziskave na lokalni ravni

 

 

7. INOVALOCA - Spodbujanje novih oblik podjetništva s krepitvijo inovativne rabe lokalnih virov/ Poticanje novih oblika poduzetništva kroz jačanje inovativna korištenja lokalnih resursa

Informacije o projektu - Več

Čas trajanja: 2013 - 2015

Financer: IPA program - program čezmejnega sodelovanja SLO-HR

Vodja projektne skupine na IRSA: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Sodelavci: Uroš Gojkovič ter Dane Podmenik, Tomaž Stritar in mag. Dario Berginc (zunanji sodelavci)

Vodilni partner: MOZAIK - društvo za socialno vključenost

Projektno partnerstvo z: Združenjem ustvarjalcev alternativne in avtonomne produkcije (Združenje CAAP), Agencijo za razvoj Varaždinske županije – AZRA d.o.o., Tehnološkim parkom Varaždin

Rezultati projekta: objavljena znanstvena monografija O stanju in perspektivah socialnega podjetništva v Sloveniji in Hrvaški / O stanju i perspektivama socialnog poduzetništva u Sloveniji i Hrvatskoj

 

8. Raziskovalni program: Sociokulturni in organizacijski vidiki prenosa znanja in tehnologije

Čas trajanja: 2009 - 2014

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja programa: dr. Frane Adam ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Člani in članice programa: dr. Angelca Ivančič, dr. Igor Bahovec, dr. Hans Westlund, dr. Anna Gasior - Niemiec in Uroš Gojkovič (mladi raziskovalec ter doktorski kandidat)

Uporabljena literatura ter empirično gradivo - več

Rezultati raziskovalnega programa: Zaključno poročilo

 

9. INO-13-14 projekt v podporo nacionalnemu sistemu inovacij

Čas trajanja: 2013 - 2014

Financer: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Vodja projekta: dr. Ana Hafner ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. )

Projektno partnerstvo z Inovatorskim centrom ASI (nosilec), Inštitutom za inovativnost in tehnologijo (Korona d.o.o.), Londinium d.o.o., Središčem Rotunda, Koper

10. CONTEST - Community Experiments Trough the Exploitation of Social Conflicts (April 2013 - Oktober 2014)

Čas trajanja: 2013 - 2014

Financer: EU, Life Long Learning Programme: Grundvig Multilateral Project.

Člani_ce: dr. Igor Bahovec, dr. Darka Podmenik, dr. Ivana Čančar in Nick Vovk

Vodilni partner in koordinator: TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme

Projektno partnerstvo z: Centro Psicopedagogico per la pace e la gestione dei conflitti, Provincia di Perugia, Asociacion Cultural Euroaccion, ITPIO - Institute for Training of Personnel in International Organisations, Wyższa szkoła biznesu i nauk o zdrowiu

Spletna stran projekta: www.contestproject.eu

Poročilo projekta: Mapping conflicts: nacionalno poročilo

11. Temeljni raziskovalni projekt: INOVACIJE - Kognitivna mobilizacija in inovacijska zmogljivost - primerjava starih in novih članic EU

Čas trajanja: 2011 - 2014

Financer: Agencija za raziskovalno dejavnost RS

Vodja raziskovalnega projekta: dr. Frane Adam

Člani_ce: dr. Hans Westlund, dr. Alja Adam, Ana Hafner, dr. Toni Pustovrh, dr. Jožica Zajc

Rezultati projekta: Zaključno poročilo

12. INO-11 projekt v podporo nacionalnemu sistemu inovacij.

Financerja: Tehnološka agencija Slovenije in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Projektno partnerstvo z Inovatorskim centrom ASI (nosilec), Pevc d.o.o. in Sistem VVE d.o.o.

Vodja: dr. Darka Podmenik

Člani_ce: dr. Alja Adam, dr. Frane Adam, Janez Berdavs, dr.  Angelca Ivančič, Andrej Grah Whatmough

 

13. INO-10: Raziskovalni projekt v sodelovanju z ASI (Aktivni slovenski inovatorji): Uspešnost individualnih inovatorjev

Financirano s strani Tehnološke agencije Slovenije (TIA).

 

14. Lokalna in regionalna razvojna jedra - Aplikativni raziskovalni projekt.

Čas trajanja: 2008 - 2010

Vodja projekta: prof. dr. Frane Adam.

Soizvajalec: FUDŠ Nova Gorica

Naročniki: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS ter Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko

Rezultati projekta so bili objavljeni v monografiji Inovativna jedra v regionalnem razvoju, Vega, 2010

Zaključno poročilo

15. Vrednotna in nazorska usmerjenost slovenskih tiskanih medijev. Ciljni raziskovalni projekt s sodelovanjem Znanstvenega-raziskovalnega središča Univerze na Primorskem (Koper)

Čas trajanja projekta: do 2008

Vodja projekta: prof.dr. Frane Adam

Naročnika: Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS

Preoblikovano poročilo je izšlo v knjižni obliki: Adam Frane in Peter Sekloča: Dileme medijskega pluralizma, IRSA, Ljubljana, 2009

Rezultati projekta: Zaključno poročilo